July 13, 2024

За нас

Ние сме студенти с познания по богословие и IT ирешихме да направим сайт, който съчетава народните поверия, вярвания и църковните традици, правила и канони. В резултат искаме да ви предложим място, където всеки може да открие нещо за себе си!